Nyheder

KÆRE BRUGERE

JÆVNFØR MYNDIGHEDERNES

FORESKRIFTER ER

ANLÆGGET LUKKET FOR ALLE FORMER FOR

AKTIVITET

 

DET GÆLDER SÅVEL MØDER, TRÆNING, STÆVNER ECT.

 

Undervisning der ikke gennemføres i lukkeperioden vil blive refunderet.

Månedskort vil blive forlænget tilsvarende lukkeperioden.

 

Venlig Hilsen

Ballerup Idrætsby/Ballerup Kommune