Nyheder

Kære brugere

Jævnfør myndighedernes foreskrifter er anlægget lukket for alle former for aktivitet.

Det gælder MØDER, TRÆNING, STÆVNER ect.

Undervisning der ikke gennemføres i lukkeperioden vil blive refunderet.

Månedskort vil blive forlænget tilsvarende lukkeperioden.

 

Venlig Hilsen

Ballerup Idrætsby/Ballerup Kommune